Get Adobe Flash player
ziare.antena3.ro

ArhiveANUNŢ

GAL

PRELUNGIRE APEL DE SELECȚIE VARIANTA SIMPLIFICATĂ

Măsura 3.1/6A – Dezvoltarea activităților non-agricole în teritoriul GAL

Numărul de referință
al sesiunii de selecție a proiectelor: 3/2017:
M 3.1/6A: 10.11.2017 – 11.12.2017 prelungită până la data de 21.12.2017

 

ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ  „CÂMPIA GĂVANU BURDEA” anunță prelungirea cu încă 10 zile calendaristice, respectiv pentru perioada 12 – 21.12.2017, a apelului de selecție a proiectelor pentru măsura: M 3.1/6A- Dezvoltarea activităților non-agricole în teritoriul GAL

 

Data lansării apelului de selecție: 10.11.2017

Data limită de depunere a proiectelor: 21.12.2017

 

Beneficiari eligibili M 3.1/6A – Dezvoltarea activităților non-agricole în teritoriul GAL:

  • Micro‐întreprinderi și întreprinderi neagricole mici existente și nou‐înființate din teritoriul GAL;
  • Fermieri sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în teritoriul GAL în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile în micro‐întreprinderi și întreprinderi mici, cu excepția persoanelor fizice neautorizate.

Teritoriul Asociației Grup de Acțiune Locală „CÂMPIA GĂVANU BURDEA” acoperă următoarele unități administrativ teritoriale: 1 comună din județul Giurgiu, respectiv comuna Toporu; 9 comune din județul Teleorman, respectiv: Vitănești, Răsmirești, Mârzănești, Ștorobăneasa, Brânceni, Țigănești, Poroschia, Furculești și Nanov.

 

Fonduri alocate pentru măsura M 3.1/6A: 215.098,18 euro..

Fondurile disponibile alocate în această sesiune pe măsura M 3.1/6A: 215.098,18 Euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect:

– 100.000 Euro și minim 10.000 Euro/proiect.

Intensitatea sprijinului, conform prevederilor din fișa măsurii SDL, aprobată de MADR și a Ghidului solicitantului M3.1/6A, va fi de 90% din valoarea eligibilă a investiției. Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile R 1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis și nu va depăși 200.000 de euro/beneficiar pe 3 ani fiscali.

Data limită de depunere a proiectelor:  21.12.2017, ora 13.00  (M3.1/6A).

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiecte: sediul Asociației Grup de Acțiune Locală Câmpia ”Câmpia Găvanu Burdea” din sat Vitănești, comuna Vitănești, județul Teleorman, în fiecare zi lucrătoare, în intervalul orar  9:00 – 13:00.

Informații detaliate privind accesarea și derularea acestei măsuri sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL pentru măsura  M3.1/6A,  postat pe pagina de internet a GAL:  www.galcampiagavanuburdea.ro

Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare:  sediul Asociației Grup de Acțiune Locală ”Câmpia Găvanu Burdea”, din sat Vitănești, comuna Vitănești, județul Teleorman, Telefon:0247 331 093, 0766.437.975, E-mail: galcgburdea@gmail.com

Toate informațiile detaliate, aferente măsurii M3.1/6A lansate în cadrul prezentului apel de selecție, sunt disponibile pe suport tipărit la sediul GAL.

Asociația Grup de Acțiune Locală „CÂMPIA GĂVANU BURDEA”

Președinte,

Gabriel Toader

Comentariile voastre sunt încurajate şi deschise. Injuriile, insultele, calomniile sau orice tip de comentariu agresiv sau neargumentat vor fi eliminate.
De acelaşi tratament vor avea parte şi atacurile personale asupra altor cititori, sau asupra persoanelor publice ori asupra autorilor materialelor.
Vă mulţumim pentru înţelegere.

Arhive