Get Adobe Flash player
ziare.antena3.ro

ArhiveANUNȚ DE PRESĂ

sigla 1ANUNȚ DE PRESĂ

Oraș Giurgiu, 05. 12. 2018

FINALIZARE PROIECT „CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII MAVE STUDIO PRIN ACHIZIȚIA DE ECHIPAMENTE PENTRU PRODUCȚIA CINEMATOGRAFICĂ” COD SMIS 104461

MAVE STUDIO SRL anunţă finalizarea proiectuluiCreșterea competitivității MAVE STUDIO prin achiziția de echipamente pentru producția cinematografică” COD SMIS 104461, finanţat în cadrul  Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 „Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.1 – „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Valoarea totală a proiectului este de 943.791,94 lei, finanţare nerambursabilă 572.549,99 lei, din care FEDR 486.667,49 lei.

Obiectivul general al proiectului este creșterea competitivității firmei prin diversificarea gamei de produse oferite, creșterea calității produselor la standarde internaționale și creșterea numărului de clienți ce pot fi deserviți. Această investiție va permite satisfacerea unui număr mai mare de clienți la standarde de calitate internaționale. Scopul proiectului este achiziționarea de echipamente de producție video și cinematografică în vederea îndeplinirii obiectivului general al proiectului.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Creșterea cifrei de afaceri a firmei cu minim 30% într-un interval de timp de 3 ani de la data finalizării proiectului;
  2. Creșterea profitului net al firmei cu minim 5% după 3 ani de la finalizarea investiției;
  3. Crearea de minim 5 noi locuri de muncă și menținerea celor existente, simultan cu creșterea productivității pe angajat;
  4. Crearea unui avantaj important față de competitori, prin oferirea de produse video și cinematografice de excepție la un nivel calitativ extrem de înalt, la finalizarea implementării investiției;
  5. Crearea condițiilor pentru dezvoltarea durabilă a întreprinderii, protejând mediul înconjurător și promovând egalitatea de șanse, pe tot parcursul desfășurării activității.

Rezultatele proiectului, sunt:

  1. 5 noi locuri de munca generate: Regizor – 1 post, Asistent Regizor – 1 post, Producator Executiv – 1 post, Operator – 1 post, Editor Imagine – 1 post. Dintre acestea, 1 post va fi destinat persoanelor din categoriile defavorizate.
  2. Achizitionarea a 63 de echipamente si un soft pentru productie video si cinematografica

Impactul investiției la nivelul localității este concretizat în  crearea a 5 noi locuri de muncă și creșterea calității serviciilor de producție video și cinematografică.

Neintitulat

Adresa: Municipiul București, Sector 5, Str. Sadului, nr. 35, corp G, etaj 1, Tel. 0720528033, Persoana de contact Vlad EFTIMIE

Fără titlu

Comentariile voastre sunt încurajate şi deschise. Injuriile, insultele, calomniile sau orice tip de comentariu agresiv sau neargumentat vor fi eliminate.
De acelaşi tratament vor avea parte şi atacurile personale asupra altor cititori, sau asupra persoanelor publice ori asupra autorilor materialelor.
Vă mulţumim pentru înţelegere.

Arhive