Get Adobe Flash player
ziare.antena3.ro

ArhiveAnunț de presă

sigla 1Ianuarie 2019

Anunț de presă

FINALIZAREA PROIECTULUI

Dezvoltarea activității societății BOIL RECYCLING prin achiziționarea de echipamente pentru colectarea deșeurilor nepericuloase

 

BOIL RECYCLING SRL, în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea proiectului „Dezvoltarea activității societății BOIL RECYCLING prin achiziționarea de echipamente pentru colectarea deșeurilor nepericuloase”, cod MySMIS 108289, în baza contractului de finanțare nr. 885/26.01.2018 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia în calitate de Organism Intermediar. Proiectul a fost finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri; Apelul de proiecte 2.1.A/2016.

Perioada de implementare: 01.11.2016 – 31.01.2019, aceasta cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare.

Obiectivul general urmărit de proiect a fost dezvoltarea și modernizarea activității SC BOIL RECYCLING SRL, precum și creșterea productivității acesteia, în contextul creșterii concurenței firmelor care activează pe aceeași piață și consolidarea poziției firmei pe piață, pentru a putea face față cu succes presiunilor competiției regionale și naționale din domeniul său de activitate, punând pe primul plan obținerea de satisfacții de către salariați, dezvoltarea spiritului de echipă, realizarea de performanțe economice durabile și protejarea mediului înconjurător.

La nivel local a fost dezvoltată o nouă ramură a economiei în mediul de afaceri, care va avea un impact financiar direct în cadrul bugetului local, au fost dezvoltate servicii noi pentru sectorul de colectare a deșeurilor nepericuloase, iar din punct de vedere al capitalului uman, au fost angajate 3 persoane, reducând rata șomajului și prevenind migrația persoanelor de pe plan local către alte zone.

Rezultatele atinse în perioada de referință sunt: 1. Achiziționarea unor recipiente de colectare deseuri nepericuloase, a unui cântar, unei rampe, unui container birou, unui sistem fotovoltaic și a unui sistem de iluminat pe sistem LED, care a dus la diversificarea serviciilor furnizate de societatea BOIL RECYCLING SRL într-un nou punct de lucru.; 2. Atragerea și fidelizarea unor noi clienți prin promovarea serviciilor; 3. Crearea a 3 noi locuri de muncă.

Valoarea totală a proiectului este de 583.154,74 lei, din care valoarea totală eligibilă 472.720,00 lei, contribuția FEDR fiind de 321.449,60 lei.

 sigla boil

Date de contact: Strada Burniței nr.2, sector 3, București

Reprezentant legal: Bucur Paliga, e-mail: boil.reciclare@gmail.com sau la telefon: 0761684835

Fără titlu

Comentariile voastre sunt încurajate şi deschise. Injuriile, insultele, calomniile sau orice tip de comentariu agresiv sau neargumentat vor fi eliminate.
De acelaşi tratament vor avea parte şi atacurile personale asupra altor cititori, sau asupra persoanelor publice ori asupra autorilor materialelor.
Vă mulţumim pentru înţelegere.

Arhive