Get Adobe Flash player
ziare.antena3.ro

ArhiveATENŢIE! Nu puteţi fi concediat fără preaviz!

colleagues arguingNici un angajat nu poate fi concediat fără a primi, în prealabil, un preaviz. Angajatorul trebuie să dea respectivul preaviz într-un termen ce nu poate fi mai mic de 20 de zile lucrătoare. În acest timp, salariatul trebuie să-şi continuie activitatea, primind salariul pentru munca efectuată.

Excepţie de la această regulă o fac persoanele cu handicap care trebuie să primească un preaviz de cel puţin 30 de zile lucrătoare. Durata preavizului se stabileşte prin negociere colectivă sau individuală, în contractele colective sau individuale de muncă şi nu poate fi mai mică de 20 de zile lucrătoare.

Excepţie fac cei aflaţi în perioada de probă

Sunt exceptaţi de la acordarea preavizului, cei aflaţi în perioada de probă. Pe durata sau la sfîrşitul perioadei de probă, contractul individual de muncă poate înceta doar printr-o notificare scrisă, fără preaviz, la iniţiativa oricăreia dintre părţi, fără a fi necesară motivarea acesteia. Dacă contractul individual de muncă este suspendat, cu excepţia suspendării pentru absenţele nemotivate ale salariatului, se suspendă şi termenul de preaviz.

După încetarea cauzei de suspendare şi reluarea activităţii salariatului, termenul de preaviz va reîncepe să curgă până la împlinirea acestuia. Măsura concedierii luată de angajator trebuie făcută în scris şi trebuie să conţină obligatoriu: motivele ce determină concedierea; durata preavizului; criteriile de stabilire a ordinii de prioritate în cazul concedierilor colective; lista locurilor de muncă disponibile în unitate şi termenul în care salariaţii pot opta pentru ocuparea unui loc vacant.

Foarte important este faptul că decizia de concediere produce efecte de la data comunicării ei salariatului.

Comentariile voastre sunt încurajate şi deschise. Injuriile, insultele, calomniile sau orice tip de comentariu agresiv sau neargumentat vor fi eliminate.
De acelaşi tratament vor avea parte şi atacurile personale asupra altor cititori, sau asupra persoanelor publice ori asupra autorilor materialelor.
Vă mulţumim pentru înţelegere.

Arhive