Get Adobe Flash player
ziare.antena3.ro

ArhiveInspecţia Muncii are noi atribuţii de control

ITM-GiurgiuInspecţia Muncii va avea noi competenţe în activitatea de control în domeniul relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în muncă, potrivit noului regulamentului de organizare şi funcţionare al acestei instituţii din subordinea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, aprobat recent de Guvern.

Prin reglementarea organizării şi competenţelor Inspecţiei Muncii se are în vedere întărirea rolului acestei structuri cu atribuţii de control în domeniul relaţiilor de muncă şi al securităţii şi sănătăţii în muncă, precum şi creşterea calităţii şi eficienţei actului de control.

Astfel, prevederile hotărârii au în vedere următoarele modificări şi completări:

- adaptarea prezentului proiect de act normativ la modificările şi completările aduse Legii nr. 108/1999 prin Legea nr. 51/2012, act normativ de nivel superior cu care se află în conexiune;

- redefinirea atribuţiilor generale şi specifice, pe domenii de activitate specifice, respectiv relaţii de muncă, securitate şi sănătate în muncă şi supravegherea pieţei în concordanţă cu noile prevederi legale, astfel încât să fie evitat paralelismul cu celelalte atribuţii reglementate în prezent de Legea nr. 108/1999. Astfel, actul normativ stabileşte atribuţiile care ţin punctual de specificul activităţii şi care se reflectă atât în activitatea de control, cât şi în activitatea compartimentelor suport, de specialitate, ale instituţiei;

- precizarea şi detalierea atribuţiilor inspectorului general de stat şi inspectorilor generali de stat adjuncţi.

În prezent, Inspecţia Muncii îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii, republicată. Corelarea cu prevederile actelor normative care reglementează domeniul de competenţă al Inspecţiei Muncii, de nivel superior sau de acelaşi nivel, cu care se află în conexiune au determinat necesitatea redefinirii funcţiilor principale ale Inspecţiei Muncii, având în vedere prevederile Convenţiei nr. 81/1947 şi în acord cu triplul rol pe care instituţia îl îndeplineşte.

Comentariile voastre sunt încurajate şi deschise. Injuriile, insultele, calomniile sau orice tip de comentariu agresiv sau neargumentat vor fi eliminate.
De acelaşi tratament vor avea parte şi atacurile personale asupra altor cititori, sau asupra persoanelor publice ori asupra autorilor materialelor.
Vă mulţumim pentru înţelegere.

Arhive