Get Adobe Flash player
ziare.antena3.ro

Arhive

ANUNȚ RECRUTARE ȘI SELECȚIE PERSONAL

sigle 1ANUNȚ RECRUTARE ȘI SELECȚIE PERSONAL

TITLUL PLANULUI DE AFACERI

„FIRMĂ DE CONSULTANȚĂ, AUDIT, CONTABILITATE ȘI FISCALITATE”

AMA FINANCIAL CONSULTANCY & AUDIT GRIGORE SRL („Societatea”)

JUDEȚUL GIURGIU

ÎN CADRUL CONTRACTULUI DE SUBVENȚIE TEMPO003/ 23.09.2019

AL PROIECTULUI POCU/82/3.7/106960

Având în vedere semnarea contractului de subvenție nr. TEMPO03/23.09.2019, încheiat cu Fundația Culturală ART PROMO în calitate de administrator al schemei de antreprenoriat finanțată prin contractul de finanțare nr. POCU/82/3.7/106960 cofinanțat din FSE prin POCU 2014 – 2020, Axa prioritară 3. Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană – „România Start Up Plus” și obligațiile aferente asumate, Societatea noastră anunță recrutarea și selecția pentru 1 (o) persoană ce urmează a ocupa postul de Contabil, în următoarele condiții:

  1. Nivel Studii: medii;
  2. Salariul brut lunar: 2.080 lei;
  3. Perioadă: nedeterminată;
  4. Perioada minimă de angajare: 12 luni;
  5. Responsabilități principale: contabilitate primară, verificări specifice obiectului de activitate.sigle 2Selecția persoanelor aplicante se va realiza conform unei proceduri interne disponibilă la sediul firmei și care va fi pusă la dispoziție la momentul interviuluisigle 2-2sigle 3

 

Comentariile voastre sunt încurajate şi deschise. Injuriile, insultele, calomniile sau orice tip de comentariu agresiv sau neargumentat vor fi eliminate.
De acelaşi tratament vor avea parte şi atacurile personale asupra altor cititori, sau asupra persoanelor publice ori asupra autorilor materialelor.
Vă mulţumim pentru înţelegere.

Arhive