Get Adobe Flash player
+37
°
C
+38°
+23°
Giurgiu
, 22
+39°+24°
+39°+23°
+37°+21°
+39°+23°
+38°+21°
+39°+21°
Prognoză pe 7 zile
ziare.antena3.ro

Arhive

Anunț de demarare procedură de achiziție

Anunț de demarare procedură de achiziție

Nr. inregistrare 3 / 16.01.2024

 

Societatea Agro Total SRL, cu sediul social în Judetul GIURGIU, localitate ADUNATII-COPACENI, Soseaua Giurgiului, nr 263, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J52/602/1994, identificată prin CIF RO6110789, reprezentată legal prin administrator – dl. Iordache Marin în calitate de aplicant/solicitant pentru o finanțare nerambursabilă în cadrul Procedurii de ofertare concurențială pentru sprijinirea investiţiilor în capacităţi noi de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană și solară, fără instalații de stocare integrate, așa cum aceasta procedură este prevăzută și se desfășoară în conformitate cu prevederile Planului Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021 – 2030 (PNIESC),  Fondul pentru Modernizare – Tranzitia catre neutralitate climatica- Schema de ajutor privind sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsumul întreprinderilor din cadrul sectorului agricol și industriei alimentare, astăzi, data de 16.01.2024  , anunță demararea procedurii de achiziție pentru atribuirea Contractului de achiziție .

 

Tip procedură: Procedură competitivă

   Tipul contractului: Contract de proiectare și execuție lucrări de construire “CENTRALĂ FOTOVOLTAICĂ PENTRU CONSUM PROPRIU 500 KWP AGRO TOTAL SRL”

   Valoarea estimată (fără TVA):  2.485.000 Lei

   Data limită de depunere a ofertelor: 25.01.2024

   Locul / modalitatea de depunere a ofertelor: prin poștă, la adresa poștală din Judetul GIURGIU, localitate ADUNATII-COPACENI

     sau prin poștă electronică (e-mail) la adresa: agro.total@yahoo.com

Documentaţia de licitatie în format electronic este disponibilă la sediul societăţii începând cu data de 25.01.2024 şi se va pune la dispozitie în urma solicitării scrise adresate Managerului de proiect, persoana de contact: Cristina Iordache, tel.: 0744361159, e-mail: agro.total@yahoo.com.

 Mijloacele de comunicare ce vor fi folosite pe parcursul derulării procedurii de achiziție:

  1. prin poștă electronică (e-mail):
  2. prin poștă la adresa poștală:

Data: 16.01.2024

Advertisement

Arhive