Get Adobe Flash player
ziare.antena3.ro

Arhive

ANUNȚ DE PRESĂ

ANUNȚ DE PRESĂ

Giurgiu, 9 iunie 2021

Finalizarea proiectului: Eficientizare energetică Grădinița cu Program Prelungit

Dumbrava Minunată – Corp C2 din Municipiul Giurgiu,

Cod SMIS: 117918, Apel: POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI

Primăria Municipiului Giurgiu anunță finalizarea implementării proiectului cu titlul Eficientizare energetică Grădinița cu Program Prelungit Dumbrava Minunată – Corp C2 din Municipiul Giurgiu, Cod SMIS 117918.

Proiectul a fost implementat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiție 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri publice.

Implementarea proiectului a început cu semnarea contractului de finanțare în data de 11.03.2019 și a avut o valoare totală de 627.830,94 lei, din care: 533.656,30 lei (85%) din Fondul European de Dezvoltare Regională, 81.618,02 (13%) de la Bugetul Național, 12.556,62 (2%) lei contribuția de la Bugetul Local.

Obiectivul general al proiectului a fost:  Creșterea eficienței energetice, prin optimizarea acesteia în scopul reducerii pierderilor energetice și implicit, a scăderii costurilor cu energia termică.

Obiectivele specifice ale proiectului au fost:

 1. Eficientizarea energetică prin realizarea de investiții asupra corpului de clădire în care își desfășoară activitatea Grădinița “Dumbrava Minunată – Corp C2”, în condițiile asigurării unui confort interior prin economisirea de resurse.
 2. Reducerea consumurilor energetice, a costurilor de întreținere pentru încălzire, și a costurilor de funcționare și întreținere a Grădiniței cu Program Prelungit “Dumbrava Minunată – Corp C2” ca urmare a lucrărilor de eficientizare energetică;
 3. Îmbunătățirea condițiilor de confort interior ca urmare a lucrărilor propuse.

Rezultatele obținute în urma implementării proiectului:

            Grupul țintă care beneficiază direct de rezultatele proiectului, este reprezentat de:

 • Aproximativ 145 copii înscriși care frecventează grădinița
 • Cadrele didactice și personalul administrativ care lucrează în unitatea de învățământ
 • Municipiul Giurgiu – proprietar

            Proiectul a fost conceput ținând cont de nevoile identificate în cadrul Strategiei realizate la nivelul Municipiului Giurgiu, precum și de condițiile existente care sunt vizibile. În urma expertizei și a auditului energetic, s-au considerat cele mai optime soluții menite să răspundă nevoilor identificate, astfel încât de rezultatele proiectului să beneficieze toți elevii și cadrele care frecventează această unitate de învățământ.

            Odată cu implementarea proiectului, cheltuielile de mentenanță pentru lucrările realizate prin proiect au scăzut, asigurând posibilitatea alocării unor sume anuale considerabile pentru reparații și întreținere de alt gen decât cele realizate prin prezentul proiect.

            Realizarea acestei investiții prin acest proiect va aduce multiple beneficii financiare pe termen lung, și anume:

 • Prin executarea lucrărilor de reabilitare termică se aduc economii importante la buget
 • Instalațiile înlocuite/modernizate nu vor necesita reparații, iar costurile pentru întreținere și funcționare scad.
 • Îmbunătățirea imaginii municipalității și a municipiului Giurgiu odată cu realizarea investiției
 • Sumele de bani care ar trebui îndreptate pentru eventualele reparații temporare, pot fi redirecționate spre alte nevoi ale comunității
 • Costurile cu utilitățile scad semnificativ ca urmare a implementării sistemului de eficientizare energetică

            Finanțarea europeană nerambursabilă are un impact pe termen lung în procesul de dezvoltare al municipiului, realizarea unei investiții de asemenea importanță în ceea ce privește aplicarea unor tehnologii moderne pentru reabilitare termică, estetică și funcțională, fac din acest proiect unul din investițiile de bază ale municipiului Giurgiu.

Primăria Municipiului Giurgiu

Adresa: B-dul Bucureşti, nr. 49-51,

Telefon: 004.246.211.627, fax: 0040.246.215.405

E-mail: primarie@primariagiurgiu.com

Arhive