Get Adobe Flash player
ziare.antena3.ro

Arhive

Anunţ de presă

Anunţ de presă

Data: 12 Iulie 2021

Lansarea proiectului „Achiziție de utilaje la S.C. TRILENIUM S.R.L.”

S.C. TRILENIUM S.R.L., în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Achiziție de utilaje la

S.C. TRILENIUM S.R.L.”, cod MySMIS 132412, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-

2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1 – “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri” în baza contractului de finanţare nr. 6524 din 04.03.2021.

 

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar.

 

Valoarea totală a proiectului este de 1.399.787,48 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 936.946,60 lei, din care 796.404,60 lei reprezintă contribuția eligibilă nerambusabilă din FEDR (68,42%) și 140.542,00 lei reprezintă contribuția eligibilă nerambusabilă din bugetul național (12,08%).

 

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea TRILENIUM S.R.L. în termen de 12 luni de la semnarea contractului de finanțare astfel încât aceasta să poată activa pe piața lucrărilor de construcție rezidențiale și nerezidențiale.

La momentul de față, Trilenium S.R.L. are capacitatea de a realiza construcții rezidențiale, dar de mici și foarte mici dimensiuni (case de maxim 1 etaj). Prin implementarea proiectului și achiziția echipamentelor propuse se vor putea realiza construcții rezidențiale înalte – inclusiv blocuri cu 4 –

8 etaje.

Prin implementarea proiectului, în vederea indeplinirii obiectivului general descris anterior se au în vedere următoarele măsuri:

–                      Achiziția  de  echipamente  necesare  desfășurării  activității  de  construcție  lucrări

rezidențiale și nerezidențiale;

–                      Achiziția de echipamente conexe proiectului – rampă acces persoane cu dizabilități și panou fotovoltaic mobil;

–                      Crearea  a  5 noi locuri de  muncă  din  care  cel puțin unul  pentru o  persoană din categoria celor defavorizate.

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

Obiectiv specific 1: Creșterea cifrei de afaceri a S.C. Trilenium S.R.L. cu peste 10 %, ajungând la venituri  de  cel  puțin  0,6  milioane  lei  exclusiv  din  activități  din  sfera  lucrărilor  de  construcții rezidențiale și nerezidențiale în termen de 12 luni de la finalizarea implementării proiectului. Obiectiv specific 2: Dezvoltarea resursei umane existente la nivelul Trilenium S.R.L. în termen de

15 luni de la semnarea contractului de finanțare pentru a putea activa cu succes pe piața lucrărilor de construcții rezidențiale și nerezidențiale.

Acest obiectiv se va îndeplini prin două măsuri:

–                      Crearea a 5 noi locuri de muncă;

 

  • Realizarea unor  cursuri  de  instruire  în  vederea  folosirii  utilajelor  achiziționate  ca urmare a implementării proiectului.

Obiectiv specific 3: Creșterea contribuției Trilenium S.R.L. la protecția mediului înconjurător în

termen de 36 de luni de la finalizarea contractului de finanțare.

Principalele măsuri care vor contribui la îndeplinirea acestui obiectiv specific sunt:

–                      Achiziționarea a două echipamente (stivuitor și încărcător multifuncțional cu braț telescopic) cu dotări tehnice de ultimă generație, inclusiv cu consum redus de carburant, eficiente energetic, dar și din punctul de vedere al costurilor de întreținere;

–                      Achiziția unui panou fotovoltaic mobil – cu sursă de încărcare regenerabilă.

Durata de implementare a proiectului este de 28 de luni: respectiv de la data de 01.07.2019 până

la data de 31.10.2021.

 

Informaţii   suplimentare   se   pot   obţine   la:   Crețu   Florina   Lenuța   –   Administrator,   telefon:

0729.988.278, E-mail: sctrileniumsrl@gmail.com.

Arhive