Get Adobe Flash player
ziare.antena3.ro

Arhive

ANUNȚ DE PRESĂ

ANUNȚ DE PRESĂ

Giurgiu, 13 August 2021

Proiectul: Îmbunătățire infrastructură educațională Școala Gimnazială Mihai Eminescu din Municipiul Giurgiu,

Cod SMIS: 122373, Apel: POR/2017/10/10.1/10.1b/7regiuni,

va beneficia de finanțare europeană

În data de 01 aprilie 2021 s-a semnat Contractul de finanțare nr. 6807, încheiat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020, Organismul Intermediar Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia și Unitatea Administrativ – Teritorială Municipiul Giurgiu, în calitate de Beneficiar, pentru finanţarea prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 a proiectului Îmbunătățire infrastructură educațională Școala Gimnazială Mihai Eminescu din Municipiul Giurgiu”.

Perioada de implementare a proiectului este de 70 luni (01.03.2018 – 31.12.2023).

Valoarea totală a contractului de finanţare este de 12.809.645,44 lei din care:

10.883.141,13 lei (85%) contribuție nerambursabilă din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR);

1.664.480,39 lei (13%) contribuție nerambursabilă din bugetul național;

256.073,92 lei (2%) cofinanțare din bugetul local;

5.950,00 lei cheltuieli neeligibile asigurate din bugetul local.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea condițiilor de învățare de la Școala Gimnazială Mihai Eminescu din Municipiul Giurgiu, prin extinderea spațiilor specifice existente, cu un corp nou de clădire în scopul desfășurării procesului de învățământ într-un singur schimb, pentru toate clasele (pregătitoare – VIII) și asigurarea facilităților necesare pentru desfășurarea de activități extracuriculare de tip “școala după școală”. Acest corp urmează să adăpostească 10 noi săli de clasă, o sală multifuncțională (cu funcțiune curentă de cantină), o sală de sport cât și funcțiuni anexă, necesare în desfășurarea procesului de învățamânt: grupuri sanitare/sexe pe fiecare nivel, zona administrativă, zona didactică, vestiare, spații tehnice etc.

Persoană de contact: Chițu Carmen

Arhive