Get Adobe Flash player
ziare.antena3.ro

Arhive

ANUNȚ DE PRESĂ

ANUNȚ DE PRESĂ

Giurgiu, 16 August 2021

Proiectul: DEZVOLTARE LOCALĂ INTEGRATĂ ÎN COMUNITATEA MARGINALIZATĂ ISTRU – ZONA LOCUINȚE SOCIALE,

Cod SMIS: 126030, Apel: POR/2014-2020/4E,

va beneficia de finanțare europeană

În data de 11 FEBRUARIE 2021, s-a semnat Contractul de finanțare nerambursabilă nr. 6461 încheiat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administraţiei în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020 și Unitatea Administrativ – Teritorială Municipiul Giurgiu în calitate de beneficiar, pentru finanţarea prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 a proiectului ”Dezvoltare locală integrată în comunitatea marginalizată Istru – zona Locuințe Sociale, Cod SMIS 126030”.

 

Durata de implementare a proiectului este de 45 de luni (13.04.2018 – 31.12.2021), cu poosibilitatea de prelungire prin acordul parților în conformitate cu prevederile art. 9 – Modificări și completări și/ sau a Condițiilor Specifice

Valoarea totală a contractului de finanţare nerambursabilă este de 706.663,44 lei din care:

 – 566.412,97 lei (85%) de la Fondul European pentru Dezvoltare Regională,

 – 86.627,85 lei (13%)  contribuție de la  Bugetul Național,

 – 13.327,37 lei (2%) contribuţia de la Bugetul Local

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunității marginalizate Istru – Zona Locuințe Sociale din Municipiul Giurgiu printr-o abordare complexă, reprezentând un prim pas în rezolvarea problemelor infrastructurale, sociale și economice concentrate în această zonă defavorizată și marginalizată. Proiectul își propune amenajarea unui parc cu loc de joacă și o zonă de fitness, astfel încat comunitatea să beneficieze de îmbunătățirea condițiilor spațiilor exterioare, diminuarea nivelului de poluare și de zgomot emis de calea ferată și creșterea incluziunii sociale. Proiectul vine în întâmpinarea obiectivului general al Programului Operațional Regional de ”creștere a competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condițiilor infrastructurale și a serviciilor, care să asigure o dezvoltare sustenabilă a regiunilor, capabile să gestioneze în mod eficient resursele, să valorifice potențialul lor de inovare și de asimilare a progresului tehnologic” prin realizarea unei investiții în facilități de petrecere a timpului liber, facilități pentru activități sportive și recreaționale contribuind astfel la combaterea segregării și consolidarea coeziunii sociale a populației afectate.

Persoană de contact din partea beneficiarului este doamna Chivu Nadine, cu următoarele date de contact: tel: 0785059930, fax: 004 0246.215.405, e-mail: chivu_nadine@yahoo.com / primarie@primariagiurgiu.ro

Arhive