Get Adobe Flash player
ziare.antena3.ro

Arhive

ANUNȚ DE PRESĂ

ANUNȚ DE PRESĂ

Giurgiu, 04.10.2021

Lansarea proiectului „ Unitate de producție

sticlă laminată”

TOTAL STAINLESS STEEL SRL, în calitate de Beneficiar,  implementează proiectul „Unitate de producție sticlă laminată”, cod MySMIS 138300, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2: “Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 7.941.822,00 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 4.732.620,00 lei.

Obiectivul general al proiectului este realizarea unei unitati de productie a sticlei laminate, sustenabila financiar, ecologic si social, in regiunea Sud-Muntenia.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt achiziția de utilaje în vederea realizarii unei unități de productie sticla laminata, in condiții de maxima eficienta, precum si crearea a doua locuri de muncă.

Durata de implementare a proiectului este de 29 luni, respectiv de la data 01.03.2020 până la data 31.07.2022.

Informații suplimentare se pot obține la: tss.balustrade@gmail.com

TOTAL STAINLESS STEEL SRL

Date de contact: 0730466836, email: tss.balustrade@gmail.com

 

Arhive