Get Adobe Flash player
ziare.antena3.ro

Arhive

ANUNȚ DE PRESĂ

ANUNȚ DE PRESĂ

Giurgiu,20-22.06.2022

Finalizarea proiectului “Eficientizare energetică Școala Gimnazială Nr.5 din municipiul Giurgiu”,

Cod SMIS: 117900, Apel: POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI

UAT Municipiul Giurgiu a semnat Contractul de finanțare nerambursabilă nr. 3824/26.02.2019 cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020, Organismul Intermediar Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia și Unitatea Administrativ – Teritorială Municipiul Giurgiu, în calitate de Beneficiar, pentru finanţarea proiectului  „ Eficientizare energetică Școala Gimnazială Nr.5 din municipiul Giurgiu”.

Proiectul a fost implementat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiție 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri publice.

Proiectul a avut o valoare totală de 1.745.615,28 lei din care: 1.483.772,99 lei (85%) din Fondul European de Dezvoltare Regională, 226.929,98 lei (13%) de la Bugetul Național, 34.912,31 lei contribuția  de la Bugetul Local.

Obiectivul general al proiectului a fost:  Creșterea eficienței energetice, prin optimizarea acesteia în scopul reducerii pierderilor energetice și implicit a scăderii costurilor cu energia termică.

Obiectivele specifice ale proiectului au fost:

  1. Eficientizarea energetică prin realizarea de investiții asupra corpului de clădire in care își desfășoară activitatea Școala Gimnazială Nr.5, în condițiile asigurării unui confort interior prin economisirea de resurse.
  2. Reducerea consumurilor energetice, a costurilor de intreținere pentru încălzire, și a costurilor de funcționare și întreținere a Școali Gimnazială Nr.5 din municipiul Giurgiu ca urmare a lucrărilor de eficientizare energetică;
  3. Imbunătățirea condițiilor de confort interior ca urmare a lucrărilor propuse.

Durata de implementare a proiectului: 8 de luni de la semnarea contractului de finanțare, prelungit prin Acte Adiționale până la data de 30.09.2021

Rezultatele obținute în urma implementării proiectului:

Grupul țintă care beneficiază direct de rezultatele proiectului, este reprezentat de:

  • Aproximativ 500 copii înscriși care frecventează școala gimnazială nr.5
  • Cadrele didactice și personalul administrativ care lucrează în unitatea de învățământ
  • Municipiul Giurgiu – proprietar

Proiectul a fost conceput ținând cont de nevoile identificate în cadrul Strategiei realizate la nivelul Municipiului Giurgiu precum și de condițiile existente care sunt vizibile. În urma expertizei și a auditului energetic, s-au considerat cele mai optime soluții menite să răspundă nevoilor identificate, astfel încât de rezultatele proiectului sa beneficieze toți elevii și cadrele care frecventează această unitate de învățământ.

Finanțarea europeană nerambursabilă are un impact pe termen lung în procesul de dezvoltare al municipiului, realizarea unei investiții de asemenea importanță în ceea ce privește aplicarea unor tehnologii moderne pentru reabilitare termică, estetică și funcțională, au făcut din acest proiect o investiție de bază ale municipiului Giurgiu.

Advertisement

Arhive