Get Adobe Flash player
ziare.antena3.ro

Arhive

Aveţi nevoie de consultanță juridică, fiscală sau financiară? Experţii de la DPA Legal şi CCB Expert vă stau la dispoziţie!

Societatea Profesională de Avocatură cu Răspundere Limitată Dumitru, Popescu și Asociații (DPA SPARL) a fost înființată în septembrie 2015, fiind continuatoarea, atât ca structură cât și ca activitate profesională a Cabinetului de Avocat Bogdan Dumitru, înființat în anul 1999.

DPA SPARL funcţionează în cadrul Baroul Bucureşti ca membru de drept în Uniunea Naţională a Barourilor din România.

Încă de la înființare, activitatea echipei noastre a fost orientată preponderent în domeniul furnizării serviciilor de consultanță juridică, asistare și reprezentare juridică, atât pentru companiile de drept privat interne și internaţionale, inclusiv asociații și fundații în cadrul raporturilor juridice de drept privat, generate și desfăşurate în cadrul pieţei libere cât si pentru instituţiile și autoritățile publice centrale și locale .

În raport de complexitatea problematicii juridice în domeniul în care am efectuat/prestat servicii juridice, am reușit alcătuirea unei echipe de avocaţi care să asigure prin multiplele domenii de specializare, acoperirea tuturor ramurilor de drept incidente sau care guvernează domeniile în care activăm.

De asemenea, datorită faptului că serviciile juridice prestate de echipa mai sus menţionată, acoperă nu numai totalitatea ramurilor de drept public și privat, ci și toate fazele judiciare, contencioase și necontecioase, avem o colaborare permanentă și fructuoasă cu birourile executorilor judecătoreşti, birourile notariale, cabinete si societăţi civile profesionale de insolvență, precum și cu experţi judiciari, atestaţi de Ministerul Justiţiei, membrii ai grupărilor si asociaţilor profesionale în domeniu (ANEVAR, CECCAR, MLPLT, etc.). 

CCB Expert

CCB EXPERT ADVISORY  SRL, membră C.E.C.C.A.R. (Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România), îşi desfăşoară activitatea în Bucureşti, sector 2, având în componenţa sa personal de specialitate in domeniul financiar-contabil, resurse umane, drept comercial, software şi protecţia muncii.

Compania noastră dispune de logistică performantă necasară efectuării în timp util şi la un înalt standard de calitate, în deplină confidenţialitate, a serviciilor enumerate in prezenta ofertă. Evidenţa contabilă se efectuează cu ajutorul unui program de specialitate dezvoltat pentru nevoile fiecarui client.

De asemena, asigurăm la cerere serviciul de curierat pentru documentele contabile in relatia clientului cu compania noastră.

Serviciul nostru presupune gestionarea tuturor activitatilor de contabilitate ale companiei, de la inregistrarea contabilitatii financiare la depunerea declaratiilor de taxe si impozite, de la intocmirea raportarilor lunare la intocmirea registrelor contabile obligatorii. De asemenea, ne putem ocupa si de tot ceea ce presupune realizarea documentelor de salarizare si ITM.

 • Privitor la domeniile de activitate profesională, în raport de solicitările primite din partea clienţilor noştri din mediul public și privat ne-am orientat în mod deosebit către problematica juridică generată sau incidentă în cadrul relațiilor dintre comercianți precum și a relațiilor dintre aceștia și autoritățile publice și entitățile private.
 • Ne-am implicat activ în toate tipurile de probleme pe care clienții noștri au avut nevoia sau interesul de a le gestiona atât în faza de consultanță, cât și eventualele litigii de drept comercial, drept civil, insolvență, dreptul concurenței, proprietate intelectuală, asistență socială, contracte colective de muncă, achiziții publice, energie, drept bancar, apicultură, construcții, contecios administrativ, drept fiduciar și fiscal, drept vamal.

Activitati juridice

 1. Asistarea, întocmirea și asigurarea autorizării comercializarii produselor specifice sau de interes pentru clienții noștri.
 2. Consilierea și asistarea clienților în strategii de implementare a proiectelor în domeniile lor de interes.
 3. Furnizarea de servicii de consultanță în implementarea cu succes a planurilor și strategiilor de dezvoltare și exploatare a produselor comerciale.
 4. Întocmirea și pregătirea documentației necesare pentru obținerea tuturor autorizatiilor necesare in functie de ramura de activitate specifica .
 5. Pregătirea și întocmirea documentației necesare pentru susținerea proiectelor de dezvoltare la nivel local si national.
 6. Pregătirea și întocmirea de documente pentru înoirea și prelungirea APP și variații.
 7. Alte activități în relație directă sau indirectă cu cele mai sus menționate.

 

În desfăşurarea activităţii profesionale, echipa noastră a asigurat efectuarea următoarelor servicii:

 1. consultanţă şi asistenţă juridică pentru probleme specifice domeniului comercial;
 2. asistenţă juridică cu ocazia analizării, redactării, negocierii, încheierii contractelor de achiziţie publica şi de orice altă natură, precum si a actelor adiţionale la aceste contracte;
 3. consultanţă şi asistenţă juridică și reprezentare în domeniul echipamentelor;
 4. consultanţă şi asistenţă juridică și reprezentare în domeniul comercializării, distribuției, importului, exportului de bunuri si servicii;
 5. consultanţă, asistenţă, reprezentare în faţa instanţelor de judecată civile si penale, de toate gradele precum si in fata a organelor de cercetare penală (Poliţie, Parchet etc);
 6. consultanţă şi asistenţă juridică și reprezentare în domeniul farmaceutic și dispozitivelor medicale;
 7. consultanţă şi asistenţă juridică pentru probleme specifice domeniului fiscal, financiar- bancar, administrativ etc.
 8. redactare acte juridice (acte constitutive, acte adiţionale, hotărâri ale adunării generale ale asociaţilor, fuziuni, dizolvări, modificări, completări la acte constitutive, înfiinţări societăţi comerciale etc), consultanţă, asistenţă, reprezentare juridică în faţa Oficiul Registrului Comerţului;
 9. consultanţă, asistenţă, reprezentare în faţa organelor de executare silita, a experţilor, lichidatorilor, notarilor, oficiului de cadastru, carte funciara. Precizam ca la nivelul Bucurestiului, si al oraselor Braşov, Constanta, Ramnicu Valcea, Pitesti, Bacau, avem colaborări permanente cu cabinetele notariale si birouri de executori judecatorești, societăţi de practicieni în insolvență etc.
 10. consultanţă, asistenţă, reprezentare în vederea recuperării creanţelor nerealizate;
 11. consultanţă şi asistenţă juridică pentru probleme specifice domeniului real estate, inclusiv studiere acte-titluri de proprietate, certificate de urbanism ce atesta regimul legal si posibilităţile de construire pe aceste terenuri, plus oportunităţile de investire in domeniul imobiliar;

 

Partenerii noștri oferă în cadrul unei colaborări permanente cu subscrisa următoarele servicii:

1.Contabilitate financiară;

2.Consultanță financiară, pentru afaceri și management în funcție de rezultatele contabile realizate;

3.Furnizare și management a forței de muncă; realizarea statelor de plata pentru salariați, înregistrarea și gestionarea REVISAL;

 1. Intocmirea și depunerea în termenele legale a tuturor declarațiilor fiscale;

5.Audit intern al situațiilor financiare;

6.Calcularea și interpretarea indicatorilor financiari în vederea determinării rentabilității afacerii;

 1. Reprezentarea societații în relația cu ANAF și alte organe de control financiar.

În speranța că această prezentare răspunde nevoii dumneavoastră de informare în ceea ce ne privește și cu dorința și interesul de a iniția o colaborare avantajoasă pentru ambele părți, asteptăm răspunsul dumneavoastră în vederea organizării unei întalniri în cadrul căreia să ne propunem să identificăm eventualele variante de colaborare.

Consultanta fiscal:

In cadrul serviciilor de consultanta fiscala oferim informatii privind:

 • TVA si impozit pe profit;
 • Impozite locale
 • Taxe si impozite aferente salarizarii;
 • Actualizare la zi a legislatiei in domeniul taxelor si impozitelor.

Consultanta contabila:

 • Asistenta privind legislatia financiar-contabila (impozitul pe profit, impozitul pe venit,  TVA, accize, asigurari sociale, etc.)
 • Impozitarea societatilor comerciale
 • Retinere de impozite
 • Consultanta si analiza intocmirii situatiilor financiare
 • Analiza fluxurilor financiare si a situatiei cash-flow-ului
 • Consultanta si analiza privind contabilizare datoriilor si creantelor
 • Consultanta si analiza privind contabilizarea capitalurilor si a imobilizarilor
 • Consultanta si analiza privind contabilizarea stocurilor
 • Consultanta si analiza privind contabilizarea trezoreriei
 • Consultanta si analiza privind contabilizarea veniturilor si cheltuielilor
 • Asistenta contribuabilului pe timpul controalelor fiscale
 • Asistenta in elaborarea documentelor necesare obtinerii creditelor pentru firme.

Considerăm că, atât prin prisma pregătirii profesionale, cât și sub aspectul ariei de acoperire, din punct de vedere juridic, luând în considerare flexibilitatea și capacitatea de adaptare a echipei noastre, putem asigura în prezent o prestaţie eficientă și competentă, în domeniile și ramurile de activitate mai sus menţionate.

Deoarece in cei peste 21 de ani de experiență profesională am ajuns la concluzia că interesele clienților noștri presupun ca serviciile juridice să funcționeze integrat cu servicii de consultanță financiar-contabilă, am creat o structură unitară care include și o societate specializată în acest domeniu.

Mai multe detalii la sediul reprezentanţei din Giurgiu, aflată în strada Episcopiei, nr.13, în curtea Tribunalului, dar şi la telefon 0788.129.291.

Comentariile voastre sunt încurajate şi deschise. Injuriile, insultele, calomniile sau orice tip de comentariu agresiv sau neargumentat vor fi eliminate.
De acelaşi tratament vor avea parte şi atacurile personale asupra altor cititori, sau asupra persoanelor publice ori asupra autorilor materialelor.
Vă mulţumim pentru înţelegere.

Arhive