Get Adobe Flash player
+37
°
C
+38°
+23°
Giurgiu
, 22
+39°+24°
+39°+23°
+37°+21°
+39°+23°
+38°+21°
+39°+21°
Prognoză pe 7 zile
ziare.antena3.ro

Arhive

COMUNICAT

COMUNICAT

Comuna Gostinari

TITLUL PROIECTULUI

“CONSOLIDARE, RESTAURARE BISERICA SF. NICOLAE, MIRONEȘTI, COM. GOȘTINARI; REALIZARE CORP ANEXĂ – LUMÂNĂRAR PANGAR; GRUP SANITAR; SPAȚIU TEHNIC ȘI TURN CLOPOTNIȚĂ; AMENAJARE INCINTĂ; REALIZARE ILUMINAT INTERIOR/EXTERIOR DE AMBIENT ȘI ARHITECTURAL; REALIZARE IMPREJMUIRI ȘI ACCESE PRINCIPALE/SECUNDARE”, cod SMIS 126844.

 Schitul Mironești anunța începerea proiectului denumit “CONSOLIDARE, RESTAURARE BISERICA SF. NICOLAE, MIRONEȘTI, COM. GOȘTINARI; REALIZARE CORP ANEXĂ – LUMÂNĂRAR PANGAR; GRUP SANITAR; SPAȚIU TEHNIC ȘI TURN CLOPOTNIȚĂ; AMENAJARE INCINTĂ; REALIZARE ILUMINAT INTERIOR/EXTERIOR DE AMBIENT ȘI ARHITECTURAL; REALIZARE IMPREJMUIRI ȘI ACCESE PRINCIPALE/SECUNDARE”, Cod SMIS 126844, ca urmare a contractului de finanțare nr. 4274/23.05.2019 cu Autoritatea de Management Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Organism Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională SUD MUNTENIA. Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritară 5-”Îmbunătăţirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții 5.1. ”Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural”.
Locul de implementare al proiectului este Comuna Gostinari, Str. Principală, Nr. 58 , Jud. Giurgiu.
Data de începere a proiectului este 14 ianuarie 2016 , iar data finalizării proiectului este 31.07.2023.
Valoarea totală a proiectului este 20.660.734,96 lei, suma nerambursabilă solicitată fiind de 20.106.852.20 lei .

Obiectivul general al proiectului este restaurarea, conservarea, protejarea şi menţinerea stilului arhitectonic al Bisericii Sf Nicolae – Schitul Mironești, județul Giurgiu ca premisă a dezvoltării turismului cultural și religios, factor care stimulează dezvoltarea economică a regiunii Sud Muntenia și păstrarea culturii tradiţionale româneşti, respectând principiile dezvoltării durabile şi protecţiei mediului.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

OS1: Restaurarea și conservarea în următorii 3 ani a Bisericii Sf. Nicolae- Schitul Mironești, ca premisă a creșterii turismului cultural în zona Gostinari – Comana.

OS2: Introducerea în următorii 3 ani în minim 2 circuite turistice- unul național și unul internațional, în vederea creșterii numărului de turiști în zonă.

OS3: Diversificarea serviciilor cultural-religioase oferite de Schitul Mironești – prin organizarea și desfășurarea a minim 4 evenimente anuale periodice, cu accent pe păstrarea tradițiilor locale.

OS4: Întărirea instituțională în următorii 2 ani prin crearea și dezvoltarea unui parteneriat extins pentru creșterea importanței economice și sociale locale.

OS5: Creșterea gradului de informare și interes pentru cultură a comunității locale și a populației din zona sud Muntenia.

Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului sunt:

  • creșterea numărului de vizitatori de la 280 în prezent la minim 960 începând cu primul an de exploatare 2021;
  • numărul de obiective de patrimoniu restaurate/protejate/conservate: 1 monument restaurat.

Orice alte informații suplimentare pot fi solicitate la tel. nr. 0721304545 sau e-mail mihailmuscariumironesti@yahoo.com.

SCHITUL MIRONEȘTI

Comuna Goștinari, Str. Principală, Nr. 58, Jud. Giurgiu, tel. 0721304545

Advertisement

Arhive