Get Adobe Flash player
+37
°
C
+38°
+23°
Giurgiu
, 22
+39°+24°
+39°+23°
+37°+21°
+39°+23°
+38°+21°
+39°+21°
Prognoză pe 7 zile
ziare.antena3.ro

Arhive

COMUNICAT

COMUNICAT

Comuna Gostinari

TITLUL PROIECTULUI

“CONSOLIDARE, RESTAURARE BISERICA SF. NICOLAE, MIRONEȘTI, COM. GOSTINARI; REALIZARE CORP ANEXĂ – LUMÂNĂRAR PANGAR; GRUP SANITAR; SPAȚIU TEHNIC ȘI TURN CLOPOTNIȚĂ; AMENAJARE INCINTĂ; REALIZARE ILUMINAT INTERIOR/EXTERIOR DE AMBIENT ȘI ARHITECTURAL; REALIZARE IMPREJMUIRI ȘI ACCESE PRINCIPALE/SECUNDARE”, cod SMIS 126844.

Schitul Mironești în calitate de beneficiar implementează proiectul “CONSOLIDARE, RESTAURARE BISERICA SF. NICOLAE, MIRONEȘTI, COM. GOSTINARI; REALIZARE CORP ANEXĂ – LUMÂNĂRAR PANGAR; GRUP SANITAR; SPAȚIU TEHNIC ȘI TURN CLOPOTNIȚĂ; AMENAJARE INCINTĂ; REALIZARE ILUMINAT INTERIOR/EXTERIOR DE AMBIENT ȘI ARHITECTURAL; REALIZARE ÎMPREJMUIRI ȘI ACCESE PRINCIPALE/SECUNDARE”, Cod SMIS 126844, ca urmare a contractului de finanțare nr. 4274/23.05.2019 cu Autoritatea de Management Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Organism Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională SUD MUNTENIA. Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 -”Îmbunătăţirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții 5.1. ”Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural”.
Locul de implementare al proiectului este Comuna Gostinari, Str. Principală, Nr. 58 , Jud. Giurgiu.
Data de începere a proiectului este 14 ianuarie 2016 , iar data finalizării proiectului este 31.12.2023.
Valoarea totală a proiectului este 20.660.734,96 lei, din care 20.106.852.20 lei reprezintă suma nerambursabilă. Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 17.090.824,37 lei și 3.016.027,83 lei este valoarea eligibila nerambursabilă din Bugetul de Stat.

Obiectivul general al proiectului este restaurarea, conservarea, protejarea şi menţinerea stilului arhitectonic al Bisericii Sf. Nicolae – Schitul Mironești, județul Giurgiu ca premisă a dezvoltării turismului cultural și religios, factor care stimulează dezvoltarea economică a regiunii Sud Muntenia și păstrarea culturii tradiţionale româneşti, respectând principiile dezvoltării durabile şi protecţiei mediului.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

OS1: Restaurarea și conservarea în următorii 3 ani a Bisericii Sf. Nicolae- Schitul Mironești, ca premisă a creșterii turismului cultural în zona Gostinari – Comana.

OS2: Introducerea în următorii 3 ani în minim 2 circuite turistice- unul național și unul internațional, în vederea creșterii numărului de turiști în zonă.

OS3: Diversificarea serviciilor cultural-religioase oferite de Schitul Mironești – prin organizarea și desfășurarea a minim 4 evenimente anuale periodice, cu accent pe păstrarea tradițiilor locale.

OS4: Întărirea instituțională în următorii 2 ani prin crearea și dezvoltarea unui parteneriat extins pentru creșterea importanței economice și sociale locale.

OS5: Creșterea gradului de informare și interes pentru cultură a comunității locale și a populației din zona sud Muntenia.

Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului sunt:

  • creșterea numărului de vizitatori de la 280 în prezent la minim 960 începând cu primul an de exploatare 2021;
  • numărul de obiective de patrimoniu restaurate/protejate/conservate: 1 monument restaurat.

Orice alte informații suplimentare pot fi solicitate la tel. nr. 0724215607 sau e-mail mihailmuscariumironesti@yahoo.com.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro, precum si site-ul web Programul Operațional Regional 2014-2020, www.inforegio.ro, facebook.com/inforegio.ro.

BENEFICIAR

SCHITUL MIRONEȘTI

Comuna Gostinari, Str. Principală, Nr. 58, Jud. Giurgiu, tel. 0721304545

Advertisement

Arhive