Get Adobe Flash player
ziare.antena3.ro

Arhive

COMUNICAT DE PRESĂ

sigla-1COMUNICAT DE PRESĂ

Municipiul Giurgiu, 18-20.12.2019

FINALIZARE PROIECT „ MODERNIZAREA ȘI DEZVOLTAREA ISC RO TECHNOLOGY SRL PRIN ACHIZIȚIA DE ECHIPAMENTE DE ÎNALTĂ TEHNOLOGIE” COD SMIS 104084

ISC RO TECHNOLOGY SRL anunţă finalizarea proiectuluimodernizarea și dezvoltarea ISC RO TECHNOLOGY SRL prin achiziția de echipamente de înaltă tehnologie” COD SMIS 104084, finanţat în cadrul  Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 „Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.1 – „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Valoarea totală a proiectului este de 1.114.628,00 lei, finanţarea nerambursabilă 749.269,23 lei, din care FEDR 636.878,85 lei.

Obiectivul general, în conformitate cu POR 2014-2020 si Axa Prioritară 2, Prioritatea de Investiții 2.1A, este reprezentat de creșterea competitivității economice și consolidarea poziției pe piață a I.S.C. RO TECHNOLOGY S.R.L. prin diversificarea capacității de producție și achiziționarea de echipamente tehnologice de înaltă tehnologie.

Obiectivul specific ale proiectului este: Modernizarea și dezvoltarea fluxului tehnologic prin achiziționarea de zece noi tipuri de echipamente până la finalizarea implementării proiectului, care să contribuie la dezvoltarea și diversificarea capacității de producție.

Rezultatele proiectului, sunt:

  • Modernizarea si dezvoltarea fluxului tehnologic prin achiziþionarea de noi tipuri de echipamente de înaltă tehnologie – Implementarea prezentului proiect s-a materializat în achiziționarea de noi tipuri de echipamente care să modernizeze fluxul tehnologic, întrucât acestea se vor adăuga la cele existente contribuind la dezvoltarea fluxului tehnologic de producție.

Impactul investiției la nivelul localității este concretizat în crearea a 5 noi locuri de muncă și creșterea calității produselor realizate.

Neintitulat

ISC RO TECHNOLOGY SRL, Adresa: Municipiul Giurgiu, Strada Soseaua Portului,

Nr. 1, Lotul B16 TCP1 – Zona Libera, Parcela P4, județul Giurgiu, Tel. 0799836306, Persoana de contact Vigano Corrado Giulio.

Fără-titlu

Arhive