Get Adobe Flash player
ziare.antena3.ro

Arhive

COMUNICAT DE PRESĂ

sigla-1COMUNICAT DE PRESĂ

Giurgiu, 23-25 ianuarie 2020

Dezvoltarea SC AGROSPICE SRL prin achizitia de utilaje moderne”,

cod SMIS 110113

La data de 07 februarie 2018, a fost semnat contractul de finanţare nr. 1130, între SC AGROSPICE SRL, în calitate de beneficiar, pe de o parte, şi Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltării și Administrației în calitate de Autoritate de Management, şi Organismul Intermediar Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, pe de altă parte. Astfel, începând cu 07 februarie 2018, SC AGROSPICE SRL derulează proiectul „Dezvoltarea SC AGROSPICE SRL prin achizitia de utilaje moderne”, proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – „Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Obiectivul general al proiectului îl reprezinta consolidarea poziției SC AGROSPICE SRL, pe piața regionala din domeniul curent de activitate precum si cel al lucrarilor de amenajare a terenului, serviciul nou propus prin realizarea investiției, în urmatorii 5 ani.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. 1. Cresterea cifrei de afaceri cu 36,68% fața de anul 2016, în termen de 1 an fiscal de la finalizarea proiectului, pentru SC AGROSPICE SRL;
  2. Diversificarea activității curente a SC AGROSPICE SRL, prin prestarea de servicii în domeniul construcțiilor, lucrări de pregătire a terenului, în termen de 12 luni de la finalizarea proiectului si menținerea pe o perioada de înca 3 ani de operare.
  3. Cresterea numărului mediu de salariați ai SC AGROSPICE SRL, de la 7 la 12, față de anul 2016, la finalul investiției si menținerea lor pe o perioada de înca 3 ani de operare.

Rezultatele proiectului sunt: 1. Numarul mediu de salariati ai SC AGROSPICE SRL, mai mare cu 5 persoane, fata de anul 2016, la finalul investitiei si mentinuta pentru pe o perioada de înca 3 ani de operare; 2. Cifra de afaceri cu 36,68% mai mare fata de anul 2016, în termen de 1 an fiscal de la finalizarea proiectului, pentru SC AGROSPICE SRL; 3. Activitate diversificata prin prestarea de servicii în domeniul constructiilor – lucrari de pregatire a terenului, în termen de 12 luni de la finalizarea proiectului, si mentinuta pentru o perioada de înca 3 ani de operare.

Prin realizarea acestei investiții, la nivel local au fost create cinci locuri de muncă noi, una dintre persoanele angajate fiind din categoria persoanelor defavorizate (persoană cu vârsta de peste 50 de ani), iar la nivel regional, SC AGROSPICE SRL, va contribui la dezvoltarea mediului de afaceri al Regiunii Sud Muntenia.

Durata proiectului este de 36 luni, respectiv intre data 08.02.2017 și data 31.01.2020.

Valoarea totală a proiectului este de 1.200.749,27 lei, din care: valoarea totală eligibilă 991.313,00 lei (finanţare nerambursabilă din FEDR – 68% și din bugetul național – 12%), iar valoarea neeligibilă, inclusiv TVA aferentă acesteia, 209.436,27 lei.

Date de contact beneficiar: Tudor-Mugurel Vătafu, administrator, telefon: 0722 404 678, e-mail agrospice.ghimpati@gmail.com

agrosipce

Ghimpati, Str. Giurgiului nr. 21, judetul Giurgiu, cod postal 087095, România

Telefon:  0246276364, e-mail: agrospice.ghimpati@gmail.com

Fără-titlu

Arhive