Get Adobe Flash player
ziare.antena3.ro

Arhive

COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ

7-9 Aprilie 2021

„DESFIINȚARE CLĂDIRE EXISTENTĂ ȘCOALA PRIMARĂ ȘI CONSTRUCȚIE CLADIRE NOUĂ, PROIECT CU DESTINAȚIA DE ȘCOALĂ PRIMARĂ, REGIM DE ÎNALȚIME P+1E”,

cod SMIS 124532

 

La data de 22.12.2020, a fost semnat contractul de finanțare nr. 4141, între UAT COMUNA GHIMPAȚI, în calitate de beneficiar, pe de o parte, și MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAŢIEI în calitate de Autoritate de Management, și Organismul Intermediar Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, pe de altă parte.

Astfel, începând cu 22.12.2020, UAT COMUNA GHIMPAȚI derulează proiectul „DESFIINȚARE CLADIRE EXISTENTĂ ȘCOALĂ PRIMARĂ ȘI CONSTRUCȚIE CLĂDIRE NOUĂ, PROIECT CU DESTINAȚIA DE ȘCOALĂ PRIMARĂ, REGIM DE ÎNĂLȚIME P+1E”, cod SMIS 124532, proiect finanţat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 Îmbunătăţirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 – Investițiile în educație și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare.

Obiectivul general al proiectului este asigurarea unei educatii de calitate si atractiva, in vederea reducerii abandonului scolar in cadrul Scolii primare cu clasele I-IV din Valea Plopilor, la finalul implementarii proiectului. Obiectivul specific al prioritatii 10.1 este Cresterea gradului de participare la nivelul educa?iei timpurii si învatamântului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului. In vederea prevenirii abandonului scolar si cresterii gradului de participare la nivelul invatamantului obligatoriu, este esentiala asigurarea unor conditii moderne si propice desfasurarii activitatilor in scoli.

Astfel, procesul educational este imbunatatit, devenind mai atractiv pentru copiii cu risc crescut de parasire a sistemului. Prin imbunatatirea infrastructurii, se creaza premisele unui educatii de calitate, care ulterior va contribui la dezvoltarea locala si la imbunatatirea nivelului de trai al comunitatii.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. OBS1 Demolarea si construirea scolii primare cu clasele I – IV din Comuna Ghimpati, Satul Valea Plopilor, Judet Giurgiu în perioada de implementare a proiectului, dar nu mai târziu de 31.12.2023.
  2. OBS 2 Cresterea gradului de participare la nivelul învatamântului obligatoriu, la finalul perioadei de operare a proiectului.

Locul de implementare a proiectului este în localitatea Valea Plopilor, comuna Ghimpati, judetul Giurgiu

Perioada de implementare a proiectului este de 66 luni respectiv între data 20.06.2018 și 30.11.2023.

Valoarea totală a proiectului este de 4.621.454,05 lei, din care: finanțare nerambursabilă 4.206.570,67 lei (finanţare nerambursabilă din FEDR – 85,00% și din bugetul național– 13,00%), iar valoarea neeligibilă, inclusiv TVA aferentă acesteia, 329.035,00 lei.

Date de contact beneficiar: UAT Comuna Ghimpați, Localitatea Ghimpați, șoseaua  București-Alexandria, nr. 164, jud. Giurgiu, persoana de contact – Manager proiect Georgescu Cătălin, telefon: 0767075353, fax: -,

e-mail primaria_ghimpati2007@yahoo.com.

UAT COMUNA GHIMPAȚI

 

Arhive