Get Adobe Flash player
+37
°
C
+38°
+23°
Giurgiu
, 22
+39°+24°
+39°+23°
+37°+21°
+39°+23°
+38°+21°
+39°+21°
Prognoză pe 7 zile
ziare.antena3.ro

Arhive

Comunicat de presă

Comunicat de presă

                                            Data 26.10.2023

Privind finalizarea proiectului

Servicii publice partajate digitalizate – Continuarea simplificării procedurilor administrative și reducerea birocrației

pentru cetățeni în Municipiul Giurgiu (SEPAR)”

Cod SIPOCA/SMIS /791/135893

  

Primăria Municipiul Giurgiu, in calitate de benefuciar, anunta finalizarea proiectului Servicii publice partajate digitalizate – Continuarea simplificării procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni în Municipiul Giurgiu (SEPAR)”, cod SIPOCA/SMIS /791/135893.

 

Proiectul a fost finantat prin Programul Operațional Capacitate Administrativa 2014 – 2020, Axa prioritara Administrație publica și sistem judiciar accesibile și transparente”, Obiectivul Specific 2.1: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locala ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanta cu SCAP.

Perioada de implementare a fost de 42 luni, începând cu data de 08.05.2020, data la care a fost semnat contractul de finanțare nr.474 și până la data de 08.11.2023.

Bugetul proiectului a fost de 3.769.177 lei, din care 3.693.793,46 lei asistența financiară nerambursabilă, respectiv:

 • 203.800,45 lei: – valoarea cofinanțării Uniunii Europene din Fondul Social European – 85%;
 • 993,01 lei este valoarea finanțării din bugetul național – 13%
 • 383,54 lei contribuția din partea beneficiarului – 2%.

Obiectivul general al proiectului a fost:

 • Creșterea calității și transparenței procesului administrativ la nivelul Municipiului Giurgiu prin continuarea implementării de măsuri de simplificare a procedurilor administrative și reducere a birocrației pentru cetățeni, atât din perspectivă back-office (adaptarea procedurilor interne de lucru, digitalizarea arhivelor), cât și front-office pentru serviciile publice furnizate aferente competentelor partajate ale administrației publice locale.

Obiectivele specifice ale proiectului au fost:

 • Dezvoltarea capacității instituționale a Municipiului Giurgiu pentru asigurarea planificării strategice pe termen lung și fundamentării deciziilor prin elaborarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă a Municipiului pentru perioada 2021-2027;
 • Simplificarea procedurilor adiministrative din perspectiva back-office, prin introducerea unor soluții aplicative noi și integrarea cu cele existente pentru serviciile furnizate partajate de către autoritatea publică locală;
 • Reducerea birocrației pentru comunitatea locală prin implementarea unui portal de servicii către cetățeni și a unei aplicații mobile ce va asigura accesul on-line la serviciile partajate.

 

            Rezultatele obținute prin implementarea proiectului:

 • Rezultat program R1: Mecanisme si proceduri standard implementate la nivel local pentru fundamentarea deciziilor si planificarea strategica pe termen lung;
 • Rezultat de proiect 1 – Planul de Mobilitate Urbana Durabila al Municipiului Giurgiu elaborat și aprobat;
 • Rezultat program – R3: Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni implementate;
 • Rezultat de proiect 2 – Soluție informatica pentru asigurarea accesului on-line la serviciile publice gestionate partajat de către autoritatea publica locala, realizata;
 • Rezultat de program R3: Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni implementate;
 • Rezultat proiect 3 – Documente din arhiva retro-digitalizate.

Prin soluțiile propuse, se are în vedere plasarea în centru a cetățeanului, respectiv integrarea proceselor aferente unui serviciu și garantarea securității informațiilor colectate si/sau prelucrate, cu scopul reducerii poverii pentru utilizatori (front-office), concomitent cu adaptarea și simplificarea funcțiilor și proceselor suport (back-office) care să acopere diferite domenii de interes ale municipalității cum ar fi:

 1. Sistem financiar-contabil de planificare și gestiune a execuției bugetare – pentru Primărie;
 2. Sistem financiar-contabil de planificare și gestiune a execuției bugetare – pentru toate instituțiile din subordine;
 3. Investiții și achiziții publice – componenta a gestiunii și planificării bugetare, parte a eficientizării cheltuielilor;
 4. Urbanism;
 5. Asistență socială;
 6. Poliție locală și ordine publică;
 7. Stare civilă;
 8. Aplicație mobile pentru funcționarii instituției (centralizator informații, politie locala, gestiune parcări).

Primăria Municipiului Giurgiu

Adresa: B-dul Bucureşti, nr. 49-51,

Telefon: 004.246.211.627, fax: 0040.246.215.405

E-mail: primarie@primariagiurgiu.com

 

Advertisement

Arhive