Get Adobe Flash player
+37
°
C
+38°
+23°
Giurgiu
, 22
+39°+24°
+39°+23°
+37°+21°
+39°+23°
+38°+21°
+39°+21°
Prognoză pe 7 zile
ziare.antena3.ro

Arhive

Comunicat de presă: „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

29.09.2023

Comunicat de presă

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

COMUNA ISVOARELE a semnat contractul de finanțare nr. 1664DOT ⁄ 2023 din data de 24.08.2023 pentru proiectul cu titlul ”DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A ȘCOLII GIMNAZIALE “STOLNICUL CONSTANTIN CANTACUZINO” ISVOARELE, COMUNA ISVOARELE, JUDEȚUL GIURGIU”, cod proiect F-PNRR-Dotari-2023- 4053, finanțat în cadrul apelului ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe”, prin PNRR\ Pilonul VI. Politici pentru noua generație\ Componenta C15: Educație.

Beneficiarul proiectului: COMUNA ISVOARELE.

Beneficiarul real al proiectului: ȘCOALA GIMNAZIALĂ “STOLNICUL CONSTANTIN CANTACUZINO” ISVOARELE.

Obiectivul general urmărit în cadrul acestui proiect este asigurarea condițiilor optime de derulare a procesului educațional de calitate, modern, incluziv și educativ-instructiv în vederea creșterii calității actului educațional la nivelul unității de învățământ ȘCOLII GIMNAZIALE “STOLNICUL CONSTANTIN CANTACUZINO” ISVOARELE prin modernizarea infrastructurii educaționale și a dotării aferente în corelare cu nevoile prezente și viitoare ale pieței forței de muncă. Proiectul contribuie la realizarea obiectivelor urmărite în proiectul „România Educată” care vizează dezvoltarea unui ecosistem digital de educație și de formare în vederea reducerii decalajelor în învățare.

Scopul proiectului este acela de a crește gradul de acces la tehnologiile digitale pentru preșcolari, elevi și cadrele didactice din unitatea de învățământ, ȘCOALA GIMNAZIALĂ “STOLNICUL CONSTANTIN CANTACUZINO” ISVOARELE, prin dotarea cu echipamente digitale, mobilier și materiale didactice.

Prin acest proiect se vor dota următoarele spații din unitatea de învățământ:

– 1 laborator de informatică de nivel primar și gimnazial din unitatea de învățământ;

– 5 săli de clasă și grupe dotate cu echipamente digitale pentru organizarea în mediul virtual;

– 6 (5 săli de clasă și 1 laborator de informatică) dotate cu mobilier și material didactic;

– 1 laborator de științe (laborator fizică+chimie+biologie) dotat cu mobilier specific, materiale didactice specifice și echipament digital la nivelul unității de învățământ;

– 1 cabinet școlar multidisciplinar de limba română și limbi străine dotat cu mobilier, echipamente TIC și material didactic;

– 1 sală de sport dotată cu mobilier specific și materiale sportive.

Durata implementării proiectului: este de la data semnării contractului de finanțare, respectiv din data de 24.08.2023 până la data de 31.12.2024.

Valoarea totală a proiectului este de 664.371,23 lei, din care valoarea eligibilă din PNRR este în cuantum 558.295,15 lei, valoarea TVA eligibil aferentă este de 106.076,08 lei.

Advertisement

Arhive