Get Adobe Flash player
ziare.antena3.ro

Arhive

Consiliul Judeţean Giurgiu, ANUNŢ

În conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală, aducem la cunoștință publică Proiectul de hotărâre privind stabilirea taxelor și tarifelor care vor fi percepute de Consiliul Județean Giurgiu și instituțiile subordonate acestuia pentru anul fiscal 2022, însoțit de următoarele documente:

– referatul de aprobare al președintelui Consiliului Județean Giurgiu nr.20050 din data de 09 noiembrie 2021;

– raportul de specialitate al Serviciului Buget Finanțe și Contabilitate nr.20056 din data de 09 noiembrie 2021;

– anexele nr.1 10 la proiectul de hotărâre.

Acesta poate fi consultat la avizierul Consiliului Județean Giurgiu, în mass media locală și pe pagina de web www.cjgiurgiu.ro.

Proiectul de hotărâre va fi supus dezbaterii și aprobării în ședința de consiliu județean din decembrie 2021.

În termen de 10 zile calendaristice de la afişare, persoanele fizice şi persoanele juridice interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare cu privire la proiectul de act normativ, la sediul Consiliului Județean Giurgiu, B-dul București, nr.10, camera 305, sau în format electronic pe adresa de e-mail: cjgiurgiu@gmail.com

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea taxelor și tarifelor care vor fi percepute de Consiliul Judeţean Giurgiu și instituțiile publice subordonate acestuia pentru anul fiscal 2022

 
PREȘEDINTE,
Dumitru Beianu

Advertisement

Arhive