Get Adobe Flash player
ziare.antena3.ro

Arhive

Dante Internațional atrage finanțare europeană pentru pregătirea angajaților

DANTE INTERNATIONAL SA investește în dezvoltarea competențelor digitale ale angajaților săi și a atras finanțare europeană pentru proiectul „Training pentru performanța angajaților eMAG – Digital Trainsformation” (cod SMIS 149703). Valoarea totală a proiectului este de 1.750.417,75  lei, din care 723.707,73 de lei (49,99% din valoarea eligibilă) reprezintă finanțare nerambursabilă, iar 50,01% provin din surse proprii.

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Capital Uman și este implementat în perioada 21 iulie 2021 – 20 ianuarie 2023. Obiectivul acestuia este de a îmbunătăți nivelul de cunoștințe, competențe și aptitudini ale angajaților care își desfășoară activitatea în sectorul tehnologiei informațiilor și telecomunicațiilor, sector economic cu potențial competitiv conform SNC și domeniilor de specializare inteligentă SNCDI. În acest program sunt înscriși 140 de angajați, care participă la cursuri de formare menite să îi ajute să își crească nivelul competențelor digitale de bază, a celor generale și a celor specifice rolului, printr-un proces formal de învățare.

Rezultatele principale vizate de proiect sunt:

– 10  programe organizate, axate pe dezvoltarea competențelor informatice și digitale de nivel avansat (specifice domeniului TIC), la care vor participa cel puțin 50 de angajați;

– un program de formare profesională continuă, la care vor participa minimum 50 de angajați, care vor dobândi competențe de utilizare a Excel;

– două programe de formare al căror scop este de a susține acumularea unui set de competențe digitale avansate, la care vor participa 40 de angajați.

La final, participanții vor fi evaluați și cel puțin 80% dintre aceștia vor primi o certificare recunoscută la nivelul companiei.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Arhive