Get Adobe Flash player
ziare.antena3.ro

Arhive

Inspectoratul de Poliție Județean Giurgiu, concurs cu recrutare din sursă externă, pentru ocuparea a 13 posturi vacante

Inspectoratul de Poliție Județean Giurgiu, cu sediul în municipiul Giurgiu, Bulevardul C.F.R., Nr. 9, județ Giurgiu, organizează concurs cu recrutare din sursă externă, pentru ocuparea a 13 posturi vacante de ajutor șef de post din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu, specialitatea ordine publică, prin încadrare directă din sursă externă a persoanelor cu studii corespunzătoare cerințelor postului și care îndeplinesc condițiile legale, după cum urmează:

POSTURILE SCOASE LA CONCURS:

 1. – 1 post prevăzut cu funcția de ajutor șef de post la Postul de Poliție Comunal Călugăreni, din cadrul Secției 1 Poliție Rurală Călugăreni,poziția 491 din statul de organizare al Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu,
 2. – 1  post prevăzut cu funcția de ajutor șef de post la Postul de Poliție Comunal Gostinari, din cadrul Secției 2 Poliție Rurală Comana,poziția 528 din statul de organizare al Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu,
 3. – 1 post prevăzut cu funcția de ajutor șef de post la Postul de Poliție Comunal Florești-Stoenești, din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Bolintin Vale,poziția 562 din statul de organizare al Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu,
 4. – 1 post prevăzut cu funcția de ajutor șef de post la Postul de Poliție Comunal Ulmi, din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Bolintin Vale,poziția 577 din statul de organizare al Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu,
 5. – 1 post prevăzut cu funcția de ajutor șef de post la Postul de Poliție Comunal Ghimpați, din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Ghimpați,poziția 592 din statul de organizare al Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu,
 6. – 1 post prevăzut cu funcția de ajutor șef de post la Postul de Poliție Comunal Izvoarele, din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Ghimpați,poziția 602 din statul de organizare al Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu,
 7. – 1 post prevăzut cu funcția de ajutor șef de post la Postul de Poliție Comunal Frătești, din cadrul Secției 5 Poliție Rurală Giurgiu,poziția 623 din statul de organizare al Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu,
 8. – 1 post prevăzut cu funcția de ajutor șef de post la Postul de Poliție Comunal Găujani, din cadrul Secției 5 Poliție Rurală Giurgiu,poziția 629 din statul de organizare al Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu,
 9. – 1 post prevăzut cu funcția de ajutor șef de post la Postul de Poliție Comunal Clejani, din cadrul Secției 6 Poliție Rurală Mihăilești,poziția 680 din statul de organizare al Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu,
 10. – 1 post prevăzut cu funcția de ajutor șef de post la Postul de Poliție Comunal Băneasa, din cadrul Secției 7 Poliție Rurală Băneasa, poziția 710 din statul de organizare al Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu,
 11. – 1 post prevăzut cu funcția de ajutor șef de post la Postul de Poliție Comunal Hotarele, din cadrul Secției 7 Poliție Rurală Băneasa,  poziția 722 din statul de organizare al Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu,
 12. – 1 post prevăzut cu funcția de ajutor șef de post la Postul de Poliție Comunal Bucșani, din cadrul Secției 8 Poliție Rurală Roata de Jos,  poziția 739 din statul de organizare al Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu,
 13. – 1 post prevăzut cu funcția de ajutor șef de post la Postul de Poliție Comunal Roata de Jos, din cadrul Secției 8 Poliție Rurală Roata de Jos,  poziția 752 din statul de organizare al Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu.

CONDIȚII DE PARTICIPARE:

Pot participa la concurs/examen, candidații care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 1. să aibă cetățenia română și domiciliul în România;
 2. să cunoască limba română, scris și vorbit;
 3. să aibă capacitate deplină de exercițiu;
 4. să fie apți din punct de vedere medical, fizic și psihologic (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală și evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”).
 5. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți;
 6. să aibă studii corespunzătoare cerințelor postului, respectiv studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 7. să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de polițist;
 8. să nu aibă antecedente penale, cu excepția situației când a intervenit reabilitarea;
 9. să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni;
 10. să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 11. să nu fi desfășurat activități de poliție politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 12. să nu aibă, la încadrarea ca polițist, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizații cu caracter politic;
 13. să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară (condiție ce va fi verificată cu ocazia examinării medicale, în cazul candidatului declarat ”admis”);
 14. dacă prin încadrare directă, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate nu dobândesc grade profesionale mai mici decât gradele militare echivalente deținute în rezervă;
 15. să dețină permis de conducere, categoria ”B”;
 16. să dețină/obțină autorizație de acces la informații clasificate cu caracter secret de serviciu;
 17. să dețină/obțină avizul pentru desemnarea în structurile poliției judiciare şi polițist rutier.

REGULI PRIVIND ÎNSCRIEREA LA CONCURS:

Înscrierea candidaților se va realiza pe toate posturile de ajutor șef de post din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu, urmând ca repartizarea pe posturi a candidaților declarați „admis” să se realizeze în ordinea descrescătoare a notelor finale obținute.

Înscrierea se realizează, în perioada _13.09 – 24.09.2021 (inclusiv în zilele nelucrătoare, pe data de 24.09.2021 doar până la orele 16:00), online la adresa de e-mail  sursaexterna@gr.politiaromana.ro

Cererile de înscriere însoțite de documentația solicitată transmise după data de 24 .09.2021, orele 16:00, nu vor fi luate în considerare.

PROBE DE CONCURS :

 1. Proba de evaluare a performanței fizice – probă eliminatorie
 2. Proba scrisă – test scris, tip grilă

CALENDAR ORIENTATIV AL CONCURSULUI:

13.09.2021-24.09.2021  Perioada de înscriere la concurs, inclusiv în zilele nelucrătoare
01.10.2021 Activitatea de analiză a dosarelor și validarea/invalidarea candidaturilor
05.10.2021 Publicarea anunțului de validare/invalidare a candidaturilor
11.10.2021-19.10.2021 Desfășurarea probei de evaluare a performanței fizice
23.10.2021 Desfășurarea probei scrise
23.10.2021 Publicarea rezultatelor la proba scrisă
24.10.2021 Depunerea contestațiilor la proba scrisă
25.10.2021-26.10.2021 Rezolvarea  contestațiilor la proba scrisă și publicarea rezultatelor finale

Relații suplimentare se pot obține la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu la nr. de tel. 0246.207.111, de luni până vineri, în intervalul orar 08.00 – 16.00.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


*

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Arhive