Get Adobe Flash player
ziare.antena3.ro

Arhive

Prefectul judeţului Giurgiu, comunicat de presă

AA0A0525 a“Având în vedere unele informații apărute în spațiul public, referitoare la alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru unele unități administrativ-teritoriale, vă comunicăm următoarele: Guvernul a adoptat Hotărârea nr. 971/ 2019 pentru asigurarea  cheltuielilor urgente necesare funcţionării primăriilor, venind în sprijinul unităților administrativ teritoriale care se confruntă cu reale dificultăți financiare.

Anterior adoptării acestei Hotărâri, Instituția Prefectului- Județul Giurgiu a fost înștiințată că solicitările privind alocarea sumelor trebuie transmise până la data de 12 decembrie 2019, urmând metodologia stabilită prin HG nr. 561/ 2009. În consecință, Instituția Prefectului- Județul Giurgiu a primit și a centralizat solicitările transmise de primăriile din județ și le-a transmis mai departe la nivelul Guvernului.

Menționăm faptul că, potrivit înștiințării primite de la Guvern, solicitările trebuiau să cuprindă necesarul de sume numai pentru asigurarea funcționării până la sfârșitul anului 2019 (salarii, asistență socială, utilități, încălzire, iluminat public etc.) și să fie însoțite inclusiv de facturi care să ateste cheltuielile respective.

Informația potrivit căreia Instituția Prefectului ar fi decis în ceea ce privește stabilirea sumelor și a localităților cărora le-au fost alocate fonduri nu este reală, având în vedere că nu instituția noastră are astfel de atribuții.

Așa cum menționam mai sus, Instituția Prefectului- Județul Giurgiu doar a primit și a centralizat solicitările transmise de primăriile din județ și le-a transmis mai departe la nivelul Guvernului”.

Comunicatul este semnat de Aneta Matei (foto), prefectul judeţului Giurgiu

Arhive