Get Adobe Flash player
ziare.antena3.ro

Arhive

Primăria Municipiului Giurgiu, ANUNŢ IMPORTANT!

Important-900x500Contractele de închiriere pentru suprafețele cu destinația de locuințe, ce aparțin domeniului public al municipiului Giurgiu, precum și pentru locuințele aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, a căror perioadă de valabilitate a expirat la data de 26.06.2019, se prelungesc pe o perioadă de cinci ani, începând cu data intrării în vigoare a Hotărârii Consilului Local al Municipiului Giurgiu nr.546/19.12.2019.

În aceste categorii de imobile se încadrează locuințele sociale, cele din fondul locativ de stat, precum și casele naționalizate din municipiul Giurgiu.

Totodată, prin HCLM nr.546/19.12.2019, s-a dispus aprobarea unui nou model de contract de închiriere, de care vor beneficia chiriașii imobilelor anterior menționate.

Documentele care stau la baza întocmirii contractelor de închiriere, pe care chiriașii trebuie să le depună la sediul Primăriei Municipiului Giurgiu – Compartimentul Fond Locativ, în termen de maxim de 30 de zile, sunt:

  • Copii cărți identitate (pentru toți membrii majori);
  • Copie Certificat Căsătorie (dacă este cazul);
  • Copii Certificate Naștere copii minori (dacă este cazul);
  • Adeverințe cu venitul net pe ultimele 12 luni (pentru toți membrii majori);
  • Certificate de încadrare în grad de handicap grav sau accentuat (dacă este cazul);
  • Adeverințe de venit eliberate de către ANAF (atunci când membrii familiei, majori, nu realizează venituri sau atunci când dețin un PFA);
  • Certificat de Atestare Fiscală de la Direcția de Impozite și Taxe Locale (pentru toți membrii majori) – din care reiese că nu dețineți locuință în proprietate și că sunteți cu plata chiriei la zi;
  • Adeverință de la administrator, din care reiese plata la zi a cheltuielilor de întreținere (pentru chiriașii care locuiesc la bloc)

Arhive